OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

Společnost/Poskytovatel: Digital Flow SEO s.r.o., IČO 11637773, sídlo Jindřicha Plachty  3163/28, Praha 5 150 00

  1. Obsah internetových stránek Poskytovatele, všechny na nich umístěné materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), obsah programového vybavení webového rozhraní, jsou chráněny autorskými právy Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob. Obsah nesmí být Návštěvníkem, Uživatelem nebo jinou Poskytovatelem neoprávněnou osobou měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky či komentáře uvedené na webových stránkách prostřednictvím sociálních sítí Instagram, LinkedIn, Facebook a jiných sociálních sítí.
  3. Uveřejněním komentářů, příspěvků, nebo fotografií na webových stránkách uděluje Návštěvník či Uživatel souhlas s jejich dalším využíváním Poskytovatelem.
  4. Ustanovení o ochraně osobních údajů, GDPR a souborech cookies najdete zde.
  5. Podmínky použití těchto stránek naleznete zde.