Kódy třetích stran
Na tomto webu trvale používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat, které stránky návštěvníci navštěvují a jak se na tomto webu chovají.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Udělujete tímto souhlas OSVČ Daniel Bumba, IČO 06026737, Pražského 602/26, Praha 5 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovával tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
IČ, DIČ
cookies
IP adresa
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa a cookies je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem nabídky zboží či služeb, uzavírání a plnění smluvních závazků. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3let.

Zpracování osobních údajů je prováděno OSVČ Daniel Bumba, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto OSVČ mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webového rozhraní
poskytovatel informačního systému
poskytovatel marketingového softwaru
poskytovatel služby
poskytovatel aplikace
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@digitalflowseo.com nebo dopisu na kontaktní údaje OSVČ Daniel Bumba., se sídlem Pražského 602/26, Praha 5
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Poskytovatel softwaru: Google

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů,
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů
souhlas OSVČ Daniel Bumba, IČO 06026737, Pražského 602/26, Praha 5 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
IČ, DIČ
cookies
IP adresa
Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa a cookies je možné zpracovat na základě plnění smlouvy za účelem vyplnění kontaktního formuláře, kterým je poslána nezávazná poptávka na služby poskytované OSVČ Daniel Bumba. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3let.

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, IČ, DIČ, e-mail, IP adresa a cookies je možné zpracovat na základě oprávněného zájmu za účelem rozesílání newsletterů klientům. Tyto údaje budou Správcem uchovány po dobu 3let.

Zpracování osobních údajů je prováděno OSVČ Daniel Bumba, IČO 06026737, Pražského 602/26, Praha 5., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto OSVČ mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

poskytovatel webového rozhraní
poskytovatel informačního systému
poskytovatel marketingového softwaru
poskytovatel služby
poskytovatel aplikace
případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Proti sbírání osobních údajů má uživatel možnost vznést námitku s nesouhlasem, a to například zasláním emailu na adresu info@digitalflowseo.com nebo dopisu na kontaktní údaje OSVČ Daniel Bumba, IČO 06026737, Pražského 602/26, Praha 5.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

vznést námitku
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
na přenositelnost údajů,
v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.